Eläinavusteisuus

Eläinavusteisuus

Eläinavusteisilla menetelmillä tarkoitetaan Green Care -muotoa, jossa eläimet ovat osana kokemusta. On tutkittu, että eläimen läsnäolo rauhoittaa ja voimaannuttaa ihmistä.


Eläinavusteisen toiminnan tavoitteena on sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen. Toimintatapana on yhteisöllisyys, elämyksellisyys ja toiminnallisuus.


Käytännössä toiminta voi olla eläimen hoitamista ja ruokkimista, yhdessä tekemistä, tarkkailua, valokuvaamista, maalaamista jne.Eläinten

  • läsnäolo voi saada aikaan ihmisessä positiivisia ja parantavia vaikutuksia.
  • läsnäolo rauhoittaa, laskee verenpainetta ja helpottaa stressiä.
  • kosketus ja läheisyys tuovat lohtua ja tukea.
  • kanssa tapahtuvaa kommunikointia helpottaa sanojen puuttuminen.
  • näkeminen (varsinkin vanhuksilla) nostaa pintaan muistoja ja synnyttävät vuoropuhelua.
Eläimet

  • eivät arvostele ja luokittele ihmisiä.
  • suhtautuvat kaikkiin kohtaamiinsa ihmisiin tasavertaisesti.
  • tarjoavat mahdollisuuden vuorovaikutukseen, tunteiden ilmaisuun, hellyyden osoittamiseen ja

          kosketukseen.

  • motivoivat toimintaan, rohkaisevat liikkeelle lähtöön.
  • tuovat iloa ja lohduttavat.


Copyright 2016 Taikatarha