Green Care

Green Care

Green Care on luontoon, eläimiin, puutarhaan ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään hyvinvointia ja elämänlaatua.


Toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta.


Green Care sisältää tavoitteiltaan ja asiakasryhmiltään erilaisia palveluita.


Green Care -termin suomenkielisinä vastineina on alettu käyttämään luontohoivan (Vihreän hoivan) ja luontovoiman (Vihreän voiman) -käsitteitä.


Luontohoivasta on kysymys silloin, kun palvelut tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön alaisuudessa.


- Luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä voidaan käyttää terapian ja kuntoutuksen tarpeisiin

- Hoivalaitoksissa ja tuetun asumisen yksiköissä voidaan hyödyntää luonnon tarjoamia mahdollisuuksia    asiakkaiden elämänlaadun parantamiseen ja omatoimisuuden tukemiseen

- Sosiaalipalveluissa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa luonnon voimavaroja voidaan käyttää monella tavalla toiminnan tukena.


Luontovoiman palveluihin voivat kuulua tavoitteelliset luontolähtöiset työhyvinvointipalvelut, muut hyvinvointipalvelut, sekä harrastus-, kasvatus- ja virkistyspalvelut. Luontovoiman palveluita voivat tuottaa monet erilaiset tahot.


Luontoelämyksiin pohjautuvilla palveluilla voidaan tukea vaikka työssäjaksamista, suojata mielenterveyden ongelmilta tai auttaa ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä


Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät voidaan ottaa käyttöön myös kasvatustyössä. Koulun ulkopuolinen oppiminen, esimerkiksi luontoretket ja maatilavierailut tarjoavat omakohtaisia elämyksiä ja kokemuksellista oppimista, mikä täydentää koulujen tietopainotteista opetusta. Luontosuhteen syvenemisen ohella voidaan opetella myös sosiaalisia taitoja.


Green Care -toiminnan vaikuttavuudesta on tehty monia tutkimuksia. Niistä tulee ilmi, että Green Care -toiminnan vaikutus perustuu ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen. Luonto ennaltaehkäisee ja hoitaa ihmisten sairauksia.

lähde: gcfinland.fi

Copyright 2016 Taikatarha